Jalkahoitolani noudattaa 25.5.2018 voimaaan tulevaa yleistä tietisuoja asetusta .

Jalkahoitolassa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvaalliseen käsittelyyn.

 

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan manuaaliseen rekisteriin ja säilytetään lukitussa tilassa.

Sähköisen asiakastietorekisterin käyttöön vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasana. Rekisterin tiedot sijaitsevat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Hoitosuhteesi liittyen niitä voidaan käyttää hoitolassa jalkojenhoidon suunitteluun, toteuttamiseen, seurantaan, nettiajanvaraukseen ja laskutukseen.

 

Potilas ja asiakastiedot ovat salassa pidettäviä. Laski potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 13§ ”potilaslaki”.

Muille niitä luovutetaan vain laakiin perustuen tai luvallasi.

 

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

Päivitetty 21.3. 2019

Anja avoinna

 Sivuja uudelleen päivitetään !

                                                                                                                                  

anjan_jalat.png

                                                           


Kevein askelin !